موقعیت شما: مقالات سلامت مردان ناباروري در مردان

ویتاویترین

 

 

نامه الکترونیک چاپ PDF

نا باروري در مردان


بسياري مردان از پذيرفتن آن اِبا دارند و ترجيح مي‌دهند ابتدا همسر خود را مسبب آن بدانند. حرف از ناباروري است كه روشنيِ اجاق بسياري از زوج‌ها را كم سو كرده است. بسياري از مردم معتقدند ناباروري زنان شايع‌تر است و زماني كه از ناباروري زوجي سخن به ميان مي‌آيد، خواه نا خواه انگشت اتهام در ابتدا به سمت زن نشانه گرفته مي‌شود. اين در حالي است كه آمارها چيز ديگري مي‌گويند. بر اساس آمارهای موجود ۳۵ درصد موارد ناباروری زوجین مربوط به مردان است. در هر نوبت انزال به طور طبيعي ۱۲۰ تا ۶۰۰ میلیون اسپرم از بدن مرد خارج مي‌شود و يك مرد در طول زندگی خود حدود ۴۰۰ میلیارد اسپرم تولید می‌کند. شایعترین علت ناباروری مردان عدم توانایی آنها در تولید اسپرم‌های سالم به ميزان كافي است. براي اينكه يك مرد بتواند بارور باشد بايد 3 تا 6 ميلي‌ليتر مني از بدن خود خارج كند كه در هر ميلي‌ليتر حداقل 20 ميليون اسپرم وجود داشته باشد. ميزان تحرك و فعاليت اسپرم‌ها نيز مهم است. به طوري كه پس از گذشت دو ساعت بايد 50 درصد از اسپرم‌ها تحرك مناسب داشته باشند. اندازه و شكل طبيعي اسپرم و اسيديته مايع مني از ديگر مواردي هستند كه مي‌توانند بر توان باروري اسپرم تأثير بگذارند.