موقعیت شما: مقالات بیماریهای عفونی/گوش و حلق وبینی رانندگان سرماخورده عامل 2500 تصادف درهفته می شوند

ویتاویترین

 

 

نامه الکترونیک چاپ PDF

رانندگان سرماخورده عامل 2500 تصادف درهفته می شوند

کارشناسان با بیان این که عطسه کردن در پشت فرمان عامل بروز 2500 تصادف در هفته می شود، هشدار دادند رانندگانی که به شدت سرما خورده اند باید از رانندگی پرهیز کنند.

به گزارش دیلی میل، عطسه کردن ، به دنبال دستمال کاغذی گشتن و پاک کردن بینی عامل بروز تصادفات در فصل زمستان است. زیرا کارشناسان براین باورند که کسانی که عطسه می کنند حداقل 15 متر در بزرگراه با چشمان بسته رانندگی می کنند که این بسیار خطرناک است .
محققان به رانندگان توصیه می کنند که به اندازه طول چهار ماشین از خودروی جلویی فاصله بگیرند تا از بروز سوانح در هنگام ترمز کردن پیشگیری شود .

این مطالعه نشان داد که 9 درصد از 6/2 میلیون راننده ای که در انگلیس رانندگی می کنند پذیرفته اند که بر اثر سرماخوردگی و یا آنفولانزا حواسشان از جاده پرت شده است.

محققان گفتند رانندگانی که احساس ناخوشی دارند باید در خانه بمانند و سایر رانندگان را به خطر نیاندازند.

آنها گفتند عطسه کردن در هنگام رانندگی بسیار خطر ناک است زیرا باعث می شود که راننده موقتا چشمان خود را ببندد. رانندگی در هنگام سرماخوردگی عامل تشدید کننده در هر تصادف باشد.

محققان همچنین نسبت به عوارض جانبی داروها هشدار دادند و از رانندگان خواستند نوشته داخل قوطی های دارو را برای آگاهی از اخطارهای خاص و خواب آلودگی بخوانند.


معرفی محصول مناسب جهت پیشگیری از سرماخوردگی