موقعیت شما: مقالات داخلی و عمومی جينكوبيلوبا رقيق كننده خون

ویتاویترین

 

 

نامه الکترونیک چاپ PDF

"جينكوبيلوبا رقيق كننده خون"


عصاره جينكو‌بيلوبا (GBE) به‌عنوان رقيق‌كننده خون و هم‌چنين افزايش دهنده‌ي جريان خون شناخته شده است. اين ويژگي به خصوص در مويرگ‌هاي كوچك مغز، چشم‌ها و گوش‌ها فقط يكي از دلايلي است كه نشان مي‌دهد جينكوبيلوبا به رفع وزوزگوش كمك مي‌كند.

مهار كننده PAF

نخست لازم است مكانيسمي را كه طي آن جينكوبيلوبا خون را رقيق مي‌كند و جريان آن را افزايش مي‌دهد بدانيم. جينكو اين كار را از دو طريق انجام مي‌دهد. جينكوليد B، يكي از اجزاي جينكوبيلوبا و مهاركننده فاكتور فعال كننده پلاكتي (PAF) است كه مانع از اتصال PAF به گيرنده‌اش مي‌شود.

PAF توسط پلاكت‌ها ساخته شده و سبب اجتماع آنها مي‌شود. در شرايط طبيعي، اين واكنش براي تشكيل لخته خون و بندآوردن خونريزي اهميت دارد. وقتي PAF به بيش از ميزان طبيعي مي‌رسد پلاكت‌هاي آترواسكلروزيس تشكيل مي‌شوند. پديد آمدن آترواسكلروزيس علت حمله‌هاي قلبي و سكته است.

افزايش بيش از حد PAF در جريان خون همچنين سبب انقباض مجراي ريوي مي‌شود. اين مساله مي‌تواند باعث التهاب خطرناك مجراي هوايي شده و علايمي شبيه به آسم را ايجاد كند. همچنين فشار خون و حجم خون پمپ شده توسط قلب را كاهش داده و ممكن است باعث بروز شوك و حتي مرگ شود.

جينكوبيلوبا فوايد متعددي براي قلب دارد. جينكوبيلوبا مشابه داروهاي رقيق كننده خون نظير پلاويكس (Plavix) با كاهش فاكتور فعال كننده پلاكتي يا PAF باعث رقيق شدن خون مي‌شود. درهر صورت كاهش PAF تنها يكي از عملكردهاي فراوان و مثبت جينكوست.

اتساع عروق

دومين راهي كه جينكو جريان خون را افزايش مي‌دهد از طريق اتساع عروق است. مخصوصاً در مويرگ‌هاي كوچكي كه خون را به مغز، چشم‌ها و گوش‌ها مي‌رسانند.

اتساع عروق فرايندي است كه طي آن رگ‌هاي خوني به حالت استراحت مي رسند. در نتيجه جريان خون در آنها افزايش مي‌يابد و خون بيشتري به نواحي كه به مواد مغذي نياز دارند مي‌رسد. از طرف ديگر جينكو ديواره‌ي رگ‌هاي خوني را قوي مي‌كند و باعث كاهش شكاف و جلوگيري از سكته‌هاي هموراژيك مي‌شود.

يك مطالعه نشان داده كه جينكوبيلوبا براي بيماران مبتلا به اختلالات قلبي و عروقي مفيد است زيرا به‌طور بارزي باعث بهبود جريان خون از طريق اتساع عروق مي‌شود. جينكو همچنين به بهبود مشكل لنگيدن، (يك بيماري عروقي محيطي كه به دليل گردش خون ضعيف موجب درد به هنگام راه رفتن، مي‌شود) كمك مي‌كند.