موقعیت شما: مقالات استخوان و مفاصل مفصل چیست؟

ویتاویترین

 

 

نامه الکترونیک چاپ PDF

مفصل را بشناسيم

اسكلت بدن از حدود 200 استخوان تشکیل شده است. استخوان بافت همبندی است که از سخت‌ترین بافت‌های بدن انسان به شمار می‌رود. سختی استخوان به سبب وجود کلسیم، فسفات، منیزیم و کربنات است که حدود 60‌ درصد وزن کل استخوان را تشکیل می‌دهد. شکل استخوان پس از خارج کردن نمک‌های کلسیم به هم نمی‌خورد ولی نرم می‌شود. به طوري‌كه یک استخوان دراز را آنقدر می‌توان خم کرد که دو انتهای آن به هم برسد.

مفصل مسئول اتصال 2 استخوان به يكديگر است و غضروف عامل محافظتي براي مفاصل به شمار مي‌رود كه از ساييده شدن استخوان‌ها بر روي هم در هنگام حركت ممانعت مي‌كند. غضروف از مهمترین بافت‌های بدن انسان است که مدام در حال بازسازی بوده و به دلیل عدم وجود سیستم مویرگی، کلیه مواد مغذی و اکسیژن حیاتی خود را از طریق مايع غضروفی تأمین می‌کند. هرگونه تغییر در میزان و ترکیبات مایع غضروفی می‌تواند تأثیر بسیار مهمی در ساخت مفاصل و غضروف‌ها داشته باشد. این مایع با تأمین پیش سازهای ضروری برای تولید غضروف و نیز با افزایش روند ترمیمی و جذب آب از شکنندگی غضروف جلوگیری می‌کند.

در بيماري‌هاي مفصلي مانند استئوآرتريت، سرعت تخريب غضروف بيشتر از تشكيل آن است. غضروف تجزيه شده، در اطراف مفصل پخش مي‌شود كه اين وضعيت درد و تورم را به همراه دارد و با ادامه آن حتي تغيير شكل استخوان‌ها هم ممكن است رخ دهد.